LÄTTA BADRUMSMODULER

Prefabricerade lätta badrumsmoduler har många fördelar. En lätt badrumsmodul är enkel att montera och har kort leveranstid. Med sin låga vikt är lätta badrumsmoduler utmärkta för många sorters byggande, både renovering och nybyggnation.

Läs mer

BADRUMSMODULER I BETONG

Badrumsmoduler i betong används i flera olika typer av byggnader, där de lyfts in och placeras på våningsplanet – färdiga att anslutas. Alla våra badrumsmoduler är registrerade i databasen för byggprodukter som kan ingå i hållbara och DGNB-certifierade byggnader.

Läs mer

Perfektion som standard

Vi levererar perfektion i våra prefabricerade badrumsmoduler: De skräddarsys till varje enskilt projekt, färdigställs med hög kvalitet, baserat på vår långa erfarenhet och kunskap, med bästa service hela vägen från projektering tills att de färdiga badrumsmodulerna levereras ”just-in-time” till bygget, ställs på plats ioch godkänns efter besikting.

Se profilvideo