Om Badelement

Innovation och utveckling i mer än 40 år

Badelement har mer än fyrtio års erfarenhet som specialproducent av fabrikstillverkade, skräddarsydda badrumsmoduler. Genom vår verksamhet har vi utvecklat mycket hög kompetens, som våra kunder och samarbetspartners i dagens moderna byggande kan utnyttja – även när det gäller krav på hållbarhet. Det är därför som vi idag kan arbeta med perfektion som standard.

I vårt Team Badelement har vi dessutom ett nära samarbete med erkända producenter av armaturer, sanitet, kakelplattor och liknande, så inga nyskapelser undgår vår uppmärksamhet och varje ny produkt bedöms efter det som våra kunder efterfrågar.


Ska vi ta en pratstund om ditt projekt?

Kontakta oss här

 

Nordens största producent av badrumsmoduler

Vi utvecklar, producerar och levererar mer än 11 000 badrumsmoduler varje år. Alltid med avstamp i uppdaterad kunskap om byggandets krav och önskemål och med syftet att bidra till förenkling och lägre kostnader för det aktuella byggprojektet.

Hos Badelement har fokuserar vi maximalt på kvalitet. Toppkvalitet håller nämligen i längden. Den ger både byggherrar, boende, användare och övriga bästa möjliga upplevelse och hög kvalitet ger faktiskt också låga kostnader över tid. Samtidigt skapar det både glädje och stolthet hos våra medarbetare att få arbeta med en produkt som alltid präglas av kompromisslös kvalitet.

Du hittar våra lätta badrumsmoduler och badrumsmoduler i betong i byggnader i Danmark, Norge och Sverige.

Läs mer om våra badrumsmoduler

 

Öppenhet – så går allt lite lättare

För oss är öppenhet och förtroende nödvändigt för ett konstruktivt samarbete och en förutsättning för ett perfekt slutresultat. Vi är övertygade om att alla processer i våra gemensamma projekt löper smidigare om alla tydligt och klart säger vad de tycker. Man ska kunna säga sin mening rakt ut – utan att vi tappar respekten för varandras kompetenser och kunskaper. Vi hyllar öppenhet och uppriktighet.

Under utvecklingen av ditt konkreta projekt är du tillsammans med oss mycket nära processen och kan på ett avgörande sätt fatta beslut om design, teknik och innehåll.

Läs mer om processen från idé till färdig badrumsmodul

 

Hållbarhet som standard

Sedan 2017 har Badelement uteslutande producerat badrumsmoduler som kan ingå i hållbart byggande som standard. Våra prefabricerade badrumsmoduler är registrerade i databasen för byggprodukter som kan ingå i hållbart byggande och som standard uppfyller alla krav för bl.a. DGNB- och BREEAM-certifiering.

Läs mer om hållbarheten för våra moduler här

 

 

Se profilvideo