FABRIKSTILLVERKADE BADRUMSMODULER

- ett starkt alternativ till det traditionella badrummet

I traditionell produktion av badrum ingår åtta olika entreprenader och det är ett stort arbete att samordna de olika hantverkarna. Samordningen blir extra omfattande för byggprojektets ledning när det handlar om stora byggprojekt med många badrum. Risken för förseningar är stor och det blir ofta svinn både för material och tid. Och det tar dessutom tid att bedöma kvaliteten på det utförda arbetet, som ofta varierar.

 

Att välja fabrikstillverkade badrumsmoduler:

  • Förenklar arbetet för byggledningen
  • Ger enhetlig kvalitet för det utförda arbetet
  • Förkortar byggtiden

Serieproduktion är nyckelordet. Det krävs serier på mer än 20 badrumsmoduler och enhetlig projektering för badrummen. Våra fabrikstillverkade badrumsmoduler skräddarsys för din byggnad. Vi har inga fasta mallar, utan utför projekteringen med utgångspunkt från de idéer och ritningar som du och din arkitekt har.

Läs mer om produktionsförloppet här

 

HÅLLBART BYGGANDE

Badrumsmodulerna från Badelement ingår i databasen för byggprodukter som kan ingå i DGNB-certificerade byggnader och den norska BREEAM-certifieringen, BREEAM-NOR. I samarbete med våra leverantörer ser vi till att material, komponenter, produktionsmetod och liknande håller sig under gränsvärdena – utan att priset ökar. Vi tillhandahåller all nödvändig dokumentation, så att även detta blir enklare för byggledningen.

Läs mer om vår standard för hållbarhet här

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  • Bostäder i flervåningshus (både byggnader med bostadsrätter och hyreslägenheter)
  • Radhus
  • Ungdomsbostäder och studentkorridorer
  • Hotell
  • Vårdhem, äldreboenden och sjukhus
  • Renovering

 

TRANSPORT OCH LEVERANS – JUST-IN-TIME

Att få fram rätt badrumsmoduler till byggplatsen i rätt tid – när byggnaden är färdig att ta emot dem – kräver minutiös planering. Badelement har lång erfarenhet av detta och levererar därför just-in-time. Det garanterar att du har de rätta modulerna för montering i byggnaden – exakt när du behöver dem.

Badrumsmodulerna fraktas från vår polska fabrik till den aktuella byggplatsen med lastbilar. Innan pålastningen förbereds modulerna för transport, bl.a. med en effektiv försegling som skyddar mot transportskador. Transportmetoden är flexibel – badrumsmodulerna kan därför levereras på rätt plats, i rätt tid och med rätt antal.

 

 

Se profilvideo