DANSK BYGGLAGSTIFTNING

- hela vägen igenom

Alla badrumsmoduler från Badelement konstrueras och produceras i enlighet med dansk bygglagstiftning ner i minsta detalj.

Under hela produktionsförloppet i Badelements moderna fabriksanläggningar i Polen följs alla danska regler och föreskrifter som gäller på området.

Vi ser också till att följa alla gränsvärden på ett dokumenterat sätt och våra badrumsmoduler ingår i databasen för byggprodukter som kan ingå i hållbar och DGNB-certificerat byggande och den norska BREEAM-certifieringen, BREEAM-NOR.

Vi vill också framhålla att våra VVS-komponenter använder kromnickel, avzinkningsfri mässing och att elinstallationerna är fria från PVC och halogen.

Nedan kan du se vilka specifika regler som våra badrumsmoduler konstrueras och produceras enligt.

 

Dansk byggnorm 2018 

Byggnormen ställer höga krav på bostadsinredning och badrumsmoduler. De kraven måste våra prefabricerade badrumsmoduler uppfylla.

Läs mer om byggnormen her

 

 

Se profilvideo