DGNB-certifierat byggande

- utan merkostnad

DGNB är en dansk standard för hållbart byggande. DGNB bygger på ett helhetstänkande som bedömer hållbarheten med utgångspunkt från fem kvaliteter: miljömässig, ekonomisk, sociokulturell och funktionell, teknik och process i en hållbar balans. Kvaliteterna bedöms och byggnaden certifieras inom en rad kategorier (guld, platina, mm.) beroende på hur hållbart det samlade resultatet är.

Läs mer om DGNB hos Green Building Council här

Och läs mer om Badelements hållbara badrumsmoduler här

Se profilvideo