Starkström

– föreskrifter om el i våtrum

Kraven enligt starkströmsföreskrifterna har arbetats in i badrumsmodulernas elektriska installationer.

Se profilvideo