Konstruktionsbeskrivning
– lätta badrumsmoduler

Lätt och stark konstruktion, genomtänkt ner i minsta detalj

KONSTRUKTIONSBESKRIVNING:

 

GOLVELEMENT

 • Utförs i armerad betong, 2 400 kg/m³. Golvelementet gjuts med stående kant/hålkäl.
 • Normal golvtjocklek är 85 mm + 35 mm isolering exkl. golvbeläggning.
 • Avlopps- och värmeinstallationer gjuts in.
 • Golvavlopp byggs nästan alltid ner under botten på underkanten.
 • Detaljer kring tröskel/övergång till anslutande golv utförs individuellt enligt kundens önskemål.
 • Golvelementet utförs med ingjutet fall på minst 1 % i duschområdet samt 0,5 % på huvudgolvet.  Badelement levererar golvelementet med fall på 35 mm till avloppet mätt från golvets överkant i dörröppningen.
 • Eventuell försänkning för duschhörn gjuts in i elementet.
 • Golvelementets ovansida: Slät formsida. Undersida: Avjämnad betong med en tolerans på +- 5 mm.

 

VÄGGELEMENT

 • Utförs med kärna av 95 mm pir skumisolasjon med 0,55 mm galvaniserad stålskiva på kärnans båda sidor. Invändigt bekläds elementet med en 15 mm tjock Fermacel fibercement-skiva.
 • Väggtjocklek: 95 mm standard. Väggtjockleken kan minskas till 70 mm på kundens begäran, om speciella förhållanden kräver det.
 • Utvändiga synliga väggar bekläds på byggplatsen med gipsskivor (1 x 12,5 mm). Gipsskivorna kan skruvas fast överallt på väggen. De behöver inte monteras i bestämda områden.
 • Invändiga väggar beläggs med kakel eller helspacklas, bekläds med filt och målas med glansgrad 25.
 • Fönstersmyg: Fönstersmygar kan monteras på väggelement så att insättningen invändigt i fönstersmygen kan beklädas med kakel eller filt från fabriken. Till merkostnad.

 

LJUDFÖRHÅLLANDEN

 • 70 mm ljuddämpning 35 dB.
 • 132 mm ljuddämpning i skiljeväggar, där modulen bildar skiljevägg med en annan modul, 55 dB

 

BRANDFÖRHÅLLANDEN

 • Med 132 mm vägg El 60
 • Med 70 mm vägg El 15

 

TAKELEMENT

 • Utförs med kärna av 95 mm pir skumisolasjon med 0,55 mm galvaniserad stålskiva på kärnans båda sidor. Invändigt bekläds elementet med en 15 mm tjock Fermacel fibercementskiva

 

TAKTJOCKLEK

 • 95 mm standard.
 • Taktjockleken kan ökas på kundens begäran, om speciella förhållanden kräver det.
 • Undersidan av taket helspacklas och slutmålas med vit färg, NCS SO-500N.

 

VÅTRUMSMEMBRAN

 • Ett tätningssystem för våtrumsmembran av fabrikat PCI Seccoral 2K används.
 • Våtrumsmembranen utförs enligt SBU-anvisning 252

 

ELINSTALLATIONER

 • Tomrör och eldosor byggs in i väggarna.
 • De är av fabrikat LK. Kunden har frihet att välja mellan tillverkarens olika modeller, t.ex. Fuga.
 • Alla tomrörsinstallationer använder, om inget annat sägs, flexrör (Ø 20 mm).
 • Som minimikrav utförs potentialutjämning från modulens huvudarmering till modulens elinstallation samt ventilationsstos, golvavlopp av metall och sprinklerrör, om sådana finns
 • Om elektriska installationer behövs på utsidan är badrumsmodul vägg förberedd med urtag för dessa, så att en elektriker på byggplatsen kan installera elektriska burkar och elektriska rör.

 

 

Se profilvideo