Konstruktionsbeskrivning
– staplingsbar modul i betong

Väl utförd konstruktion med kontroll över alla detaljer

KONSTRUKTIONSBESKRIVNING:

 

GOLVELEMENT

 • Utförs i armerad betong, 2500 kg/m³. Golvelementet gjuts med stående kant/hålkäl.
 • Golvtjockleken anpassas efter ljudkrav och statiska krav. Tjockleken kan variera mellan 150 – 180 mm.
 • Avlopps- och värmeinstallationer gjuts in.
 • Avloppsinstallationer gjuts in fullständigt i golvkonstruktionen.
 • Detaljer kring tröskel/övergång till anslutande golv utförs individuellt enligt kundens önskemål.
 • Golvelementet utförs med minst 30 mm ingjutet fall mot golvavlopp.
 • Försänkning för duschhörn gjuts in i elementet.
 • Golvelementets ovansida: Slät formsida.

 

VÄGGELEMENT

 • Konstrueras av korsarmerad pimpstensbetong (1800 kg/m³). Om det finns lokala myndighetskrav för väggar i bärande konstruktioner kan de konstrueras av järnbetong (2500 kg/m³).
 • Väggtjockleken varierar mellan 120 – 180 mm beroende på storleken för de lodräta belastningarna och våningsantalet.
 • Väggelementen gjuts lodrätt med 2 formsidor. De gjuts så att 2 väggar och taket alltid sammangjuts. De återstående 2 väggarna gjuts på samma sätt i ett stycke. Synliga utvändiga hörn utförs om möjligt utan elementfog. Väggelementen utförs med en ”tå” utvändigt, så att den utvändiga väggen avslutas under färdigt golv i byggnaden.
 • Alla bärande väggar gjuts i våningshöjd. Modulhöjden beräknas med utgångspunkt från den lägsta befintliga våningshöjden. En tolerans på 30 mm räknas som minimitolerans lodrätt mellan modulerna.
 • Utvändiga synliga väggar helspacklas och filtas på fabriken.
 • Invändiga väggar beläggs med kakel eller helspacklas, bekläds med filt och målas med glansgrad 20.

 

FÖNSTERKLARMAR

 • Fönsterkarmar kan monteras på väggelement så att fönsterkarmen invändigt kan beklädas med kakel eller filt från fabriken. Till merkostnad..

 

LJUDFÖRHÅLLANDEN

 • 60 mm ljuddämpning 36 dB.
 • 80 mm ljuddämpning 38 dB.

 

BRANDFÖRHÅLLANDEN

80 mm BS 60.

 

TAKELEMENT

 • Konstrueras av korsarmerad pimpstensbetong (1800 kg/m³).

 

TAKTJOCKLEK

 • 60 mm standard.
 • Taktjockleken kan ökas på kundens begäran, om speciella förhållanden kräver det. Undersidan av taket har en slät formsida, som helspacklas och slutmålas med vit färg, NCS 0502Y, glansgrad 5.

 

MONTERINGSBESLAG

 • Modulerna kopplas samman med svetsbeslag eller sammankopplas lodrätt via genomgående armeringslås..

 

VÅTRUMSMEMBRAN

 • Ett tätningssystem för våtrumsmembran av fabrikat PCI Seccoral 2K används. Se tekniska specifikationer här.
 • Våtrumsmembranen utförs enligt SBI-anvisning 252

 

ELINSTALLATIONER

 • Tomrör och eldosor gjuts in i väggarna.
 • De är av fabrikat LK.
 • Kunden har frihet att välja mellan tillverkarens olika modeller, t.ex. Fuga, Opus osv.
 • Alla tomrörsinstallationer använder, om inget annat sägs, flexrör (Ø 20 mm).
 • Som minimikrav utförs potentialutjämning från modulens huvudarmering samt ventilationsstos

 

Grundläggande anslutningsmöjligheter

 

Belysning

 • Ansluts i kopplingsdosa i installationsschaktet.
 • Ansluts i utvändig strömbrytardosa för belysning till badrumsmodulen genom 2 st. tomrör förda till golv.

Tvättmaskin/torktumlare

 • Ansluts i kopplingsdosa i installationsschaktet.
 • Ansluts via upprullad kabel (5 x 2,5 m² mm) med längd som når grupptavlan.

Potentialutjämning

 • Ansluts till plint i installationsschaktet.
 • Ansluts via upprullad kabel med längd som når grupptavlan.

 

Elinstallationen utförs enligt starkströmsföreskrifterna.

Elinstallationer testas enligt KS-manual, schema KE.

 

DRICKSVATTENINSTALLATIONER

 • Dricksvatteninstallationer utförs med pex-rör (15 mm), som förs i rör-i-rör-system.
 • Kopplingsdosor för väggelementens tappställen är ingjutna i väggelementen.
 • Systemet är VA-godkänt.
 • Vatteninstallationerna förs upp lodrätt i badrumsmodulens väggar över modulens tak till installationsschaktet. Vatteninstallationen avslutas med 2 st. förgreningsrör med en gängad koppling (¾ tum) i installationsschaktet eller med upprullad överskottslängd på pex-rör.
 • Det finns möjlighet att leverera en extra anslutningspunkt för vattenanslutning av köksvask på modulens förgreningsrör.
 • Vatteninstallationen täthetsprovas enligt KS-manual, schema KS2, och KS-manual, schema KS1.

 

AVLOPPSINSTALLATIONER

 • Interna avloppsinstallationer förs i svetsade PEH-rör av fabrikat Geberit.
 • Golvavloppet är som standard ett ABS-golvavlopp med rostfritt galler av fabrikat Purus, typ Maxiflex.
 • Alternativt en avloppsränna av fabrikat Unidrain eller fabrikat Blücher.
 • Avloppsinstallationen avlutas om möjligt i installationsschaktet. Avloppsinstallationer från golvavlopp, tvättställ och tvättmaskin samlas om möjligt i ett rör med dimension 50/75 mm av typ PEH-avloppsrör.
 • Avlopp från toalett har dimensionen 110 mm och är av PEH-typ
 • Avloppsledningar internt i badrumsmodulens botten läggs med ett fall på 16 promille enligt DIF-normen för avloppsinstallationer.
 • Avloppsinstallationer i prefabricerade element.
 • Alla material är CE-typgodkända.
 • Avloppsinstallationen täthetsprovas enligt KS-manual, schema KS1.

 

VÄRMEINSTALLATIONER

 • Vattenbaserad golvvärme är den normala standardlösningen, utförd med pex-rör (15 mm).
 • Golvvärmen regleras med en returventil som styrs av ett termostatelement. Golvvärmen avslutas i installationsschaktet med nödvändig överskottslängd för rören så att de når fram till lägenhetens förgreningsrör för värme utan kopplingar.
 • Golvvärmeinstallationen kan alternativt levereras som ett rörsystem med rumstermostat som styrning. Pex-rören för golvvärme monteras på det översta armeringsnätet med ett täckande betongskikt på ca 30 mm och med ett avstånd på 250 mm mellan värmeslingorna.
 • Om så önskas kan elgolvvärme levereras.
 • Vatteninstallationen täthetsprovas enligt KS-manual, schema KS2

 

VENTILATION

 • Badrumsmodulerna levereras normalt med utsugningsventil för central utsugning. Den avslutas med en stos (Ø 100 mm) i installationsschaktet. Alternativt kan en ventil placeras i taket och föras via ett påmonterat ventilationsrör till schaktet.
 • Det finns möjlighet att montera en ljuddämpare om det är nödvändigt och det finns tillräckligt med utrymme ovanför badrumsmodulens tak.
 • Om så krävs kan elventilator levereras

 

UPPHÄNGNING FÖR SCHAKTINSTALLATIONER

 • I badrumsmodulens schaktväggar kan monteringsskenor (Halfen-skenor) gjutas in för schaktinstallationer som utförs på byggplatsen.

 

DÖRR

 • Badrumsmodulen levereras normalt utan montering av dörrblad och karm – de kan dock monteras på beställning.
 • Dörrblad som förseglats i topp och botten av tillverkaren levereras. Swedoor är det normala fabrikatet.
 • Karmen monteras utan invändiga dörramar så att de skjuter ut 4 mm och med fogning mellan karm och vägg.
 • Karmen levereras grundmålad för färdigmålning på byggplatsen av annan entreprenör.
 • Utvändigt byggs karmen upp 2 mm framför färdig vägg. Utvändig dörram monteras på byggplatsen av annan entreprenör.
 • Dörrhandtag och nyckelskylt monteras inte på fabriken.
 • Dörrbladet förses genom ett låshus med ett låssystem som låses med hänglås. Låssystemet är inte inbrottssäkert men förhindrar direkt åtkomst till badrumsmodulen under byggperioden.

 

SPACKELKANT

För hörn, med anslutande gipsvägg, förses badrumsmodulens vägg med en genomgående spackelkant (2 x 40 mm), där armeringsväv över väggfogen kan monteras och spacklas över.

Utvändiga synliga hörn förses med en stålspackelkant så att hörnen blir räta.

 

EMBALLERING

 • Badrumsmodulen levereras med plywoodskiva framför dörröppningen. Dörrskivan förses med gångjärn och fungerar som tillfällig dörr. Dörrskivan kan låsas med ett hänglås. Dörrskivan är tvådelad så att en underdel i skivans fulla bredd och med en höjd på ca 200 mm kan demonteras utan att avlägsna resten av dörrskivan. Syftet med detta är att en en montör för byggnadsskalet ska kunna kontrollera fallet i badrumsmodulens dörröppning efter avslutad montering och att snickare som lägger golv utanför badrumsmodulen ska kunna kontrollera badrumsmodulens golvhöjd och koordinera den med sina golvhöjder. Om dörr medföljer är den försedd med hänglåssystem som förhindrar åtkomst till badrumsmodulen under byggperioden.
 • Badrumsmodulerna levereras med 4 st. träklossar (150 x 150 x 150 mm) som sitter på undersidan av badrumsmodulens botten. De avlägsnas omedelbart före monteringen.

 

LYFTANORDNING

 • Badrumsmodulen är försedd med 3 lyftpunkter. De består av en vajerstropp (20 mm) som är fäst på väggarnas huvudarmering.
 • Vid montering skruvar monteringsentreprenören fast medföljande vajerstroppar i insatsen och sedan är modulen färdig att lyftas på plats i byggnaden.

 

ARBETE SOM SKA UTFÖRAS PÅ BYGGPLATSEN AV ANDRA ENTREPRENÖRER

 • Montering av badrumsmodulen inklusive kran.
 • Förslutning mellan badrumsmodulen och anslutande väggar samt mot platta.
 • Eventuell isolering under badrumsmodulen.
 • Punktspackling av väggar efter skruvar för emballage och eventuella monteringsskador. Eventuell finspackling beroende senare typ av måleribehandling.
 • Utvändiga dörramar på dörr.
 • Dörrhandtag och nyckelskylt.
 • Förslutning vid golv mellan golvplatta i badrumsmodulen och utvändigt golv.
 • Anslutning av vatteninstallation.
 • Anslutning av avloppsinstallation.
 • Anslutning av elinstallation.
 • Utvändigt elmaterial.
 • Anslutning av ventilationskanal.
 • Avlägsnande av plast- och dörremballage.

 

REFERENSMODUL

 • Den första badrumsmodulen i produktionsförloppet framställs i produktionen och används som referensmodul. Badelement bjuder in byggherre, rådgivare och entreprenör att besiktiga den på fabriken.
 • Syftet med referensmodulen är att fastställa att det avtalsenliga arbetet har utförts och att det följer de av rådgivarna angivna produktionsritningarna som utarbetats av tillverkaren samt att godkänna hantverkskvaliteten.
 • Badelement utarbetar ett referensmodulrapport och med utgångspunkt från angivna ritningar samt denna rapport godkänns badrumsmodulen för produktion. Godkännandet omfattar också varianter och övriga typer inom samma projekt.

SE VÅR RENOVATIONSFILM:

Se profilvideo