Kvalitetssäkring

- din säkerhet

Vi utarbetar en projektspecifik kvalitetssäkringsmanual för varenda projekt


Manualen innehåller ett kontrollschema för

  • Geometri för råmodul. Måttkontroll.
  • Råmodulens kvalitet, ytor, ingjutningar och urskärningar.
  • Kontroll av vattentätningsmembran. Utförande.
  • Elkontroll. Isoleringstest, motståndsmätning för potentialutjämning, funktionstest.
  • Täthetsprovning. Vatten, värme, avlopp.
  • Slutkontroll. Kvalitet för det utförda arbetet.

Allt ovanstående utgör till 100 % kontroll och alla kontrollscheman relateras till modulens unika produktionsnummer.

För varje produkt skapar vi en referensmodul som ingår i vårt system för kvalitetssäkring.

 

För moduler med vinylbeläggning utför vi dessutom

  • Startkontroll
  • Slutkontroll

Kontrollen motsvarar golvläggarbranschens kvalitetssäkring av vinylbeläggning.

När leveransen för de enskilda projekten är avslutad skickas det projektspecifika kvalitetssäkringsmaterialet.

 

Arbetsflöde – så löser vi det aktuella uppdraget:

1. Framtagning av produktritningar.

2. Godkännande av produktritningar.

3. Formbyggning för badrumsmodul.

4. Produktion av golv/väggar/tak.

5. Sammansättning av rå badrumsmodul


Kvalitetssäkring


6. Invändig finish

7. Utvändig finish


Kvalitetssäkring


8. VVS + el


Kvalitetssäkring


9. Silikon/fogning/rengöring


Kvalitetssäkring


10. Emballering

11. Leverans av badrumsmodulen

12. Montering på byggplatsen

13. Servicegenomgång och idrifttagande

 

 

Se profilvideo