Manualer och ritningar

Monteringsvägledning för badrumsmoduler från Badelement utarbetas för att garantera korrekt hantering av våra produkter från leveransgodkännandet från fabriken till det färdigställda projektet för byggherren. Om anvisningen följs säkras produkten under hela byggtiden.  

 

MONTERING

Badrumsmodulerna kan monteras snabbt, enkelt och problemfritt genom att följa vår manual..

Se monteringsvägledning för badrumsmoduler här

 

DRIFTMANUAL

För varje projekt utarbetar vi en drift- och underhållsmanual som innehåller detaljerad information om badrumsmodulens konstruktion, teknik och underhåll, samt uppgifter om återbeställning och service för de material som används.

Se exempel på driftmanual  

 

PRODUKTRITNINGAR

Med utgångspunkt från byggritningarna utarbetar vi alltid detaljerade produktritningar för badrumsmodulerna som ingår i det aktuella projektet. Vi sänder produktritningarna till dig och din rådgivare för kommentarer. Badelement arbetar in eventuella kommentarer i ritningarna som vi sedan sänder tillbaka till dig och din rådgivare. Först när ritningarna är godkända kan de användas för produktion.  

DWG-ritningar kan beställas.

 

 

Se profilvideo