Produktionsförloppet

- från idé till badrumsmodul på byggplatsen

Att skapa en skräddarsydd badrumsmodul kräver erfarenhet, kompetens och framför allt överblick. Och om ordern omfattar ett stort antal moduler som ska levereras snabbt krävs också hög produktionskapacitet och utökade logistikresurser. Med vårt affärskoncept och system för produktion och leverans kan Badelement uppfylla alla sådana krav.

 

PRODUKTIONSFÖRLOPPETS 3 FASER

Produktionsförloppet kan delas in i tre faser:

  • Planerings- och inköpsfas
  • Produktionsfas
  • Leverans- och monteringsfas

 

Se vår film om hela processen från början till slut här:

 

Planerings- och inköpsfasen resulterar i ett komplett ritnings- och inköpsunderlag som ligger till grund för start av produktionen av badrumsmoduler. Därför är det mycket viktigt att hela projektet och alla detaljer genomarbetas under planerings- och inköpsfasen.
Redan under planeringsfasen utarbetas de första lastningsplanerna. Eftersom de är dynamiska anpassas de till de aktuella behoven på byggplatsen under leverans- och monteringsfasen.

 

LEVERANS OCH MONTERING AV BADRUMSMODULER – EXAKT OCH I RÄTT TID

Leveransen av badrumsmoduler sker enligt ”just-in-time”-principen. Badrumsmodulerna ska kunna lastas av direkt från lastbilen och in i byggnaden.

 

Se profilvideo