BADRUMSMODULER FÖR HÅLLBART BYGGANDE

Hållbarhet som standard

Redan 2017 lade vi om produktionen hos Badelement så att vi uteslutande producerar hållbara badrumsmoduler – utan att öka priset.

Badrumsmoduler från Badelement kan därför – som standard – ingå i hållbart byggande.

 

ertifieringar och godkännanden

Materialen som Badelements badrumsmoduler konstrueras av uppfyller kraven enligt följande certifieringar:

 

DGNB

DGNB-certifierat byggande uppfyller de europeiska standarderna för miljö, ekonomi och samhällsansvar. Badelements badrumsmoduler kan ingå i DGNB-certifierat byggande.

 

BREEAM

BREEAM är ett internationellt certifieringsorgan för miljöanpassat byggande – det första i sitt slag. Badrumsmoduler från Badelement uppfyller kraven för BREEAM-certifierat byggande, bl.a. BREEAM-NOR, som är den norska versionen av den internationella certifieringen.

 

SINTEF

Våra badrumsmoduler är SINTEF-godkända och uppfyller därmed de norska standarderna för kvalitet, värden och miljö.

Se certifikat

 

RISE

Badelement väntar på att bli godkända av Research Institutes of Sweden, Sveriges forskningsinstitut, och vi förväntar oss att vi kommer att ha en RISE-certifiering färdig till sommaren 2021. Med den certifieringen kan vi ingå i hållbart byggande i Sverige och uppfylla kraven från Säker Vatten och andra miljö- och kvalitetssäkrande organisationer.

 

 

Se profilvideo