Badelements klimatmål

När vi säger att vi har perfektion som standard innebär det att vi alltid strävar efter en optimal lösning – även när det gäller klimatvänlighet. Vi ställer höga krav på oss själva och det driver oss framåt mot nya mål.

 

Hos Badelement arbetar vi målinriktat med::

  • Hållbara material och sanitära produkter
  • Resurseffektivitet
  • Återvinningsbarhet
  • Energieffektiva lösningar under hela deras livscykel

 

CO2-reduktion och hållbarhet

Hållbart byggande är framtiden och hos Badelement vill vi gå i täten mot den framtiden. Därför håller vi på att utarbeta en CO2-redovisning som vi planerar att ha färdig under 2021. Därefter kommer vi att kunna sätta upp konkreta mål för CO2-minskningen.

Våra badrumsmoduler kan inte bara som standard ingå i hållbart byggande utan vi arbetar också löpande med att göra vår produktion så hållbar som möjligt.

Se profilvideo