Gröna samarbetspartners för hållbart byggande

Miljökraven på framtidens byggande är strängare än någonsin. Genom ett strategiskt samarbete tillhandahåller BadelementA/S och GROHE A/S hållbara kvalitetslösningar som uppfyller byggbranschens miljökrav.

I mer än 12 år har Badelement och GROHE varit strategiska partners. Ett samarbete som verkar enligt samma gemensamma principer – hållbara och framtidsfokuserade lösningar för byggande i hela Norden. 2017 blev Badelement först på marknaden med att leverera gröna prefabricerade badrumsmoduler för hållbart byggande för byggherrar, bostadsrättsföreningar, kommuner och andra offentliga beställare.

 

Efterfrågan på gröna lösningar

Varje år levererar Badelement cirka 11 000 prefabricerade och skräddarsydda badrumsmoduler till hela Norden. Tillsammans med GROHE, som är en del av Team Badelement, förser de badrum med energi- och vattenbesparande sanitära lösningar för fler än 70 byggprojekt varje år, där merparten utgörs av hållbart byggande.

Henning Jørgensen, direktör på Badelement, förklarar att det finns ett ständigt fokus på de gröna lösningarna.

– Vi har länge insett vikten av hållbar utveckling. Därför erbjuder vi endast hållbara badrumsmoduler utan att höja priset. Ett badrum ska inte kosta mer bara för att det är hållbart. Våra partners i Team Badelement ska inte bara tänka grönt, de måste leverera grönt. GROHE har det hållbara produktsortimentet som uppfyller våra kunders krav.”

Med de gröna badrumsmodulerna ligger Badelement i samarbete med GROHE i framkant med lagstiftningen och i linje med utvecklingen inom den danska byggbranschen och de allt strängare kraven på hållbarhet som ställs i offentliga och privata upphandlingar. De två delägarna har till exempel levererat 190 färdigt badrum till Alsik Hotel i Sønderborg, vilket matchar hotellets strikta krav på att bli 100 procent CO2- neutralt i 2029.

 

Minskar CO2-förbrukningen med cirka1,5 miljoner Kwh per år

Inom grönt byggande är det särskilt fokus på vatten- och energioptimeringar. Sedan 2017 har de två partnerna bidragit till att säkerställa en total energibesparing på 6 miljoner Kwh på hotell och andra gemensamma projekt. Badelements badrumsmoduler med GROHE:s produkter har till exempel gett Comwell Hotel Århus en vattenbesparing på 4 miljoner liter per år. Det är en årlig besparing på cirka 210 000 danska kronor exklusive moms, i förhållande till det faktiska priset på vatten och fjärrvärme.

Senior Project Sales Manager Henning Lien från GROHE förklarar att det viktiga i deras samarbete med Badelement också är att säkerställa upplevelsen av högsta komfort utöver stora resursbesparingar i verksamheten.

– De flesta är med på den gröna vågen i mindre eller större utsträckning, men särskilt med Badelement och de projekt vi samarbetar med, kan vi radikalt sänka resursförbrukningen och samtidigt säkerställa komforten. Det är något vi ständigt arbetar med, och det är styrkan i vårt samarbete och partnerskap.”

Med det gröna samarbetet ligger Badelement och GROHE i framkant när det gäller efterfrågan på gröna lösningar. Tillsammans har de tagit fram ett diplom som visar hur mycket de olika projekten har sparat i minskad förbrukning av vatten och energi samt minskat utsläpp av CO2. Ett bevis på att byggnaden har installerats med hållbart byggda badrum.

 

Hållbarhet som standard

Badelement har länge insett vikten av hållbar utveckling i kombination med ett starkt fokus på kostnadseffektiv produktion. Badelement har sedan starten 2008 växt stabilt och konstant. Anledningen är bland annat långsiktig strategisk planering genom partnerskap, som samarbetet med GROHE. Samarbetet sker i form av specifika GROHE-projekttjänster som vatten- och energiberäkning, produktspecifikation, produktdokumentation, installationsutbildning, service och teknisk support.

– Det är viktigt för oss att ha en försäkran om att vi har en partner som kan hantera den uppgift som anges i samarbete med våra kunder, och DET har GROHE gjort fullt ut. Särskilt på det energibesparande och vattenbesparande området. Det ger trygghet i vår rådgivning att vi har en partner som är förberedd på uppgiften, säger Henning Jørgensen, direktör på Badelement.


Fakta

Badelement A/S och GROHE A/S har levererat gröna badrum för 250 byggnader sedan 2017.

Badrumsmodultillverkaren Badelement A/S är Nordens största leverantör av prefabricerade och skräddarsydda badrumsmoduler och GROHE A/S är Europas största leverantör av totallösningar inom vattenteknik som armaturer, duschsystem och cisterner.

Gröna projekt där Badelements badrumsmoduler ingår:

 • Comwell Hotel, Århus
  4 miljoner liter vattenbesparing årligen
  = 210 000 DKK exklusive moms
 • Alsik Hotel, Sønderborg
  2,6 miljoner liter vattenbesparing årligen
  = 108 613 DKK exklusive moms
 • Hasselholm, Köpenhamn
  3,1 miljoner liter vattenbesparing årligen
  = 125 593 DKK exklusive moms
 • Kastanjeholm, Köpenhamn
  1,9 miljoner liter vattenbesparing årligen
  = 78 550 DKK exklusive moms
Se profilvideo