Hållbart byggande är mer än bara lågenergi

De flesta vet att det är viktigt. Hållbart byggande. Det kommer att betyda mycket – och det betyder faktiskt redan en hel del. Men det kan vara svårt att få grepp om: DGNB, BREEAM och andra märkningar. Vad handlar det om och hur kommer man igång?

 

Hållbarhet är en helhetsbedömning

En del tänker säkert genast på ”miljö” eller ”passivhus” när man diskuterar hållbart byggande. Och det är också en viktig del av det, men det danska hållbarhetsbegreppet från Green Building Council Denmark innehåller betydligt mer än miljöhänsyn och energiförbrukning.

Det innehåller också parametrar för ekonomisk och social hållbarhet som bland annat omfattar saker som livstidskostnader, drift, komfort och estetik. Och därtill kommer teknisk kvalitet och processkvalitet – redan under planeringen av en byggnad.

Det hela samlas i en helhetsbedömning som fokuserar på att det ska finnas en balans mellan de olika kvaliteterna. Att miljön inte prioriteras så mycket att det minskar komforten för brukarna eller att ekonomin inte går ihop. Eller tvärtom.

 

Tänk hållbart från början

Därför är det också viktigt att tänka på hållbarhet redan från början. Det är inte något som man enkelt kan införliva i ett redan pågående projekt. Men i gengäld skapar det stort värde att den färdiga byggnaden är hållbar.

Du får hållbarheten ”på köpet” om du planerar in Badelements prefabricerade badrumsmoduler som en komponent i din byggnad. De följer som standard parametrar och gränsvärden och kan ingå i både miljö- och hållbarhetscertifierade byggnader.

Det hållbarhetsbegrepp som vi hänvisar till här är det som gäller i Danmark – det som ligger till grund för DGNB-certifiering, som är anpassad för dansk lagstiftning och danska normer.

 

 

Se profilvideo