Hållbart byggande handlar också om ekonomi

Hålbarhed, DGNB-certificering – allt fler byggprojekt vill ha en ”hållbar” profil. Och det finns det skäl till. Intresset för att bygga och bo hållbart ökar och värdet för hållbara byggnader är högt. Bland annat för att driften är billig.

Det danska hållbarhetsbegreppet omfattar också ekonomiska kvaliteter, bl.a. i form av låga driftkostnader under byggnationen – något som hänger samman med att energiförbrukningen är låg.

 

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar också om priset för uppförandet – att det är i balans med både miljö- och komfort för brukarna. Och här är prefabricerade badrumsmoduler en attraktiv del av byggandet. Dels därför att serieproduktion av badrumsmoduler – från 20 enheter och uppåt – optimerar ekonomin och dels för att man kan få hög komfort och samtidig ha installationer som utnyttjar resurserna optimalt.

 

Hög komfort och låga kostnader

Våra prefabricerade betong badrumsmoduler är registrerade i databasen för byggprodukter som kan ingå i hållbart byggande. Vi har hållit priset lågt – bl.a. genom fördelarna med serieproduktion – och levererar hög komfort med hållbara material. Allt med en kvalitet som är i toppklass både funktionellt och estetiskt – och anpassad för enskilda projekt. Det ger en bra utgångspunkt för hållbart byggande, eftersom en stor del av bostadens energibelastning kommer från badrummet.

Se profilvideo