Prefabricerade badrumsmoduler i hållbart byggande

Går det att utnyttja fördelarna med prefabricerade badrumsmoduler om man vill bygga Svanenmärkt eller hållbarhetscertifierat (DGNB)? Ja, det går. Det finns faktiskt redan flera Svanenmärkta och DGNB-certifierade byggnader där prefabricerade badrumsmoduler ingår i lösningen – t.ex. de Svanenmärkta projekten The Hill och Vibekevej i Hilleröd på Amager och i Irmabyen.

Och Badelement producerar och levererar idag uteslutande badrumsmoduler som kan ingå i hållbart och DGNB-certifierat byggande. Våra prefabricerade badrumsmoduler är registrerade i databasen för byggprojekt som kan ingå i Svanenmärkt byggande. Det är vår standard – och vi har inte höjt våra priser på grund av det.

 

Serieproducerat hantverk

Prefabricerade badrumsmoduler utvecklas efter på förhand avtalade specifikationer och tillverkas med serieproducerat hantverk på fabrik. De färdiga badrumsmodulerna levereras vid en avtalad tidpunkt på byggplatsen där de lyfts på plats i byggnaden – direkt från lastbilen. Det minimerar svinnet och tidsåtgången under produktionen och ger samtidigt möjlighet att hela tiden optimera med de senaste innovationerna på marknaden, så att vi t.ex. kan minska miljöbelastningen.

 

One stop shopping för badrum

När badrummen för en byggnad prefabriceras i form av monterade badrumsmoduler utgör de ett överskådligt element när det handlar om att följa olika parametrar för resursförbrukning och energi. Det gör det lättare att överblicka om byggnaden ska miljö- eller hållbarhetscertifieras. Både vad avser produktionen och funktionen. Det är one stop shopping: med en leverantör som styr och kontrollerar med ansvar för armaturer, sanitet, el, kakelarbeten mm. blir parametrarna enklare att kontrollera och dokumentationen följer med.

 

Optimerad ekonomi

Prefabricerade badrumsmoduler garanterar också en hög standard till lägre pris, som är optimalt för att uppnå de ekonomiska och sociala (komfortmässiga) kvaliteter som också ingår i det danska hållbarhetsbegreppet DGNB. Serieproduktion är helt enkelt billigare för att processen är optimerad. Dessutom kvarlämnas inte olika former av produktemballage och liknande på byggplatsen.

Hållbarhet och miljöhänsyn handlar i hög grad om hela byggnadens livstid. Från projektering och uppförande till funktion och energiförbrukning och vidare till rivning och återvinning. Därför är det också viktigt att hållbarhet och miljöparametrar planeras in i projektet redan från början.

 

Bygg hållbart med omtanke

Du kan få mer information om Badelements prefabricerade, hållbara badrumsmoduler här på badelement.se eller hos Henning Jørgensen på tel. +45 20 16 54 74.

 

 

Se profilvideo